Page 1 of 19  > >>

Mar 23, 2014
Jan 21, 2014Newyddion y Clwb

Sep 13, 2011

Canlyniadau y Bala


Llongyfarchiadau i bawb a gymerodd ran yn Nhriathlon y Bala ar ddiwrnod heriol o ystyried y tywydd. Ras wych i orffen y tymor.
Kev Hamilton 2:33:25
Arwel Price 2:41:49
Steve Clarke 2:55:19
Richard Taylor 2:58:22
Phil Morgan 2:59:55
Nick Dawson 3:15:24
Elwyn Jones 3:41:39