Page 1 of 19  > >>

Mar 23, 2014
Jan 21, 2014Aelodaeth

Beth am ymuno â Chlwb Triathlon Cerist? Mae croeso i bob aelod newydd!!

Os ydych am fod yn aelod, yna llenwch y ffurflen isod. Darllennwch trwy reolau a chod ymddygiad y clwb, gan fod yn rhaid eu dilyn.

Ffurflen Ymaelodi

Pwyllgor Cerist

Rheolau’r Clwb

Cod ymddygiad i aelodau’r clwb

Datganiad cyfle cyfartal

Datganiad Cyfrifoldeb Nofio